Termine

 
Datum Titel Kategorie
15.04.23, 17:00 h Oowends
29.04.23, 19:00 h Oowends
01.05.23, 12:00 h Moiens
06.05.23, 19:00 h Drauße
02.06.23, 19:00 h Oowends
04.06.23, 11:00 h Moiens
07.06.23, 20:00 h Oowends
16.06.23, 19:00 h Oowends
17.06.23, 17:00 h später middach
01.07.23, 21:00 h Oowends
11.07.23, 19:00 h Oowends
14.07.23, 20:00 h Drauße
29.07.23, 20:00 h Oowends
05.08.23, 19:00 h Oowends
11.08.23, 20:00 h Oowends
26.08.23, 18:00 h Drauße
03.09.23, 11:00 h Moiens
16.09.23, 19:00 h Oowends
15.10.23, 11:00 h Moiens
03.11.23, 18:00 h Oowends

Wonn'er immer ab tu date soi wollt...

...kennt er aisch do en Kalenner uffm Reschner odder AiFon oirischde.

Klick misch!

calendar Pic